Projekt Ogrodu Pruszków

Kreacja projektu stworzona w oparciu o rzetelną wiedzę ogrodniczą, popartą nie tylko
studiami, czy licznymi szkoleniami, ale może nawet PRZEDE WSZYSTKIM latami doświadczeń w pracy w ogrodach klientów jak i własnych.

Co otrzymują Państwo w projekcie


1. Rzut w skali


2. Wizualizacje 3d,ukazujące Państwa ogród o różnych porach roku (kwitnienie
poszczególnych roślin czy wybarwianie się ulistnienia) oraz o różnych porach dnia
(ukazujących przebieg słońca i zacienienia w Państwa ogrodzie)
3. Spis ilościowy roślin wraz z zamiennikami, ułatwiający kupno jak i szacowanie kosztów roślin
4. Zalecenia pielęgnacyjne dla roślin, ułatwiające Państwu dbanie o Państwa ogród przez cały okres jego użytkowania.


5. Koncepcja powierzchni twardych, wraz z możliwością dobrania konkretnych materiałów renomowanych dostawców i ich asortymentu, dostępnym aktualnie na
rynku
6. Koncepcja małej architektury
7. Propozycja rozmieszczenia oświetlenia

Etapy projektowania:
1. Spotkanie na którym omawiamy Państwa oczekiwania i wizje, czy potrzeby (dzieci, zwierzęta, czas jaki trzeba poświęcać dla ogrodu, lub wręcz jego minimalizacja)
2. Pomiary i inwentaryzacja istniejącego stanu
3. Przedstawienie wstępnej koncepcji na spotkaniu i omówienie Państwa poprawek
4. Spotkanie w celu omówienia naniesionych zmian
5. Ewentualne naniesienie kolejnych poprawek
6. Etap końcowy – pełen projekt w formie elektronicznej
Etapy płatności dot. finansów:
Aby współpraca przebiegała płynnie oraz aby umożliwić Państwu wygodę finansową
rozliczmy projekt w rozłożeniu na etapy:
1. Pierwsza część przy podpisaniu umowy przelewem na konto
2. Druga część po prezentacji koncepcji wstępnej przelewem na konto
3. Trzecia część po uzgodnieniu wersji końcowej (przed przekazaniem ostatecznej wersji projektu) przelewem na konto


Przykładowy cennik projektów ogrodów w pełnym zakresie
Powierzchnia całkowita działki do 200 m2 – cena brutto 2200 – 3000 zł
Powierzchnia całkowita działki 200 – 500 m2 – cena brutto 2500 – 3800 zł
Powierzchnia całkowita działki 500 – 800 m2 – cena brutto 3500 – 4200 zł
Powierzchnia całkowita działki 800 – 1000 m2 – cena brutto 4000 – 4800 zł
Powierzchnia całkowita działki 1000 – 1500 m2 – cena brutto 4500 – 5800 zł
Powierzchnia całkowita działki 1500 – 2000 m2 – cena brutto 5500 – 6500 zł
Powierzchnia całkowita działki 2000 – 2500 m2 – cena brutto 6000 – 7000 zł
Powierzchnia całkowita działki 2500 – 3000 m2 – cena brutto 7000 – 8000 zł

Projektowanie ogrodów.

Projekt klomby przy wejściu do domu w i