Zielona Ekipa Ogrody Pruszków

Projekt Ogrodu Pruszków

Kreacja projektu stworzona w oparciu o rzetelną wiedzę ogrodniczą, popartą nie tylko studiami, czy licznymi szkoleniami, ale może nawet PRZEDE WSZYSTKIM latami doświadczeń w pracy w ogrodach klientów jak i własnych.

Co otrzymują Państwo w projekcie


1. W projekcie Ogrodu otrzymują Państwo, rzut w skali


2. Wizualizacje 3d,ukazujące Państwa Projekt ogrodu o różnych porach roku (kwitnienie poszczególnych roślin czy wybarwianie się ulistnienia) oraz o różnych porach dnia (ukazujących przebieg słońca i zacienienia w Państwa ogrodzie)
3. Spis ilościowy roślin wraz z zamiennikami, ułatwiający kupno jak i szacowanie kosztów roślin


4. Zalecenia pielęgnacyjne dla roślin, ułatwiające Państwu dbanie o Państwa ogród przez cały okres jego użytkowania.


5. Koncepcja powierzchni twardych, wraz z możliwością dobrania konkretnych materiałów renomowanych dostawców i ich asortymentu, dostępnym aktualnie na
rynku
6. Koncepcja małej architektury
7. Propozycja rozmieszczenia oświetlenia

Etapy projektowania:
1. Spotkanie na którym omawiamy Państwa oczekiwania i wizje, Projektu ogrodu Pruszków, czy potrzeby (dzieci, zwierzęta, czas jaki trzeba poświęcać dla ogrodu, lub wręcz jego minimalizacja)
2. Pomiary i inwentaryzacja istniejącego stanu
3. Przedstawienie wstępnej koncepcji na spotkaniu i omówienie Państwa poprawek
4. Spotkanie w celu omówienia naniesionych zmian na projekt ogrodu
5. Ewentualne naniesienie kolejnych poprawek
6. Etap końcowy – pełen projekt w formie elektronicznej
Etapy płatności dot. finansów:
Aby współpraca przebiegała płynnie oraz aby umożliwić Państwu wygodę finansową
rozliczmy projekt w rozłożeniu na etapy:
1. Pierwsza część przy podpisaniu umowy przelewem na konto
2. Druga część po prezentacji koncepcji wstępnej przelewem na konto
3. Trzecia część po uzgodnieniu wersji końcowej (przed przekazaniem ostatecznej wersji projektu) przelewem na konto


Przykładowy cennik projektów ogrodów w pełnym zakresie

Powierzchnia całkowita działki do 200 m2 – cena brutto 2500 – 3600 zł

200 – 500 m2 – cena brutto 3000 – 4500 zł
500 – 800 m2 – cena brutto 4200 – 5000 zł
800 – 1000 m2 – cena brutto 4800 – 5700 zł
1000 – 1500 m2 – cena brutto 5400 – 6900 zł
1500 – 2000 m2 – cena brutto 6600 – 7800 zł
2000 – 2500 m2 – cena brutto 7200 – 8400 zł
Powierzchnia całkowita działki 2500 – 3000 m2 – cena brutto 8400 – 9600 zł

Projektowanie ogrodów .

Projekt klomby przy wejściu do domu w innej aranżacji.